Nový záznam

Stiskneme tlačítko Nový

image alt

Otevře se dialogové okno Z-klienta, kam zadáme ISBN. Pokud kniha nemá ISBN, zadáme slova z názvu, popř. autora či rok vydání po zaškrtnutí volby “Rozšířený dotaz”.

image alt

Provedeme vyhledání pomocí tlačítka “Zkontrolovat”, systém provede kontrolu ve vlastním katalogu, zda již takový titul existuje, a provede vyhledání v externích zdrojích přes Z3950 protokol. Záznamy z vlastního katalogu označí červeně.

image alt

Vybereme odpovídající záznam a stiskneme tlačítko použít. V případě, že je zobrazen záznam z vlastního katalogu, vybereme přednostně ten, abychom zamezili vytváření duplicitních bibliografických záznamů. V tom případě stiskneme tlačítko “Jdi na..”. Poté se spustí editor záznamů a do něj se přenesou údaje z vybraného záznamu.

image alt

Funkční klávesy

Klávesová zkratkaNázev ikonky
drawing Ctrl + FHledat
drawing Ctrl + InsertZaložit nový záznam
drawing Ctrl + EnterOpravit aktuální záznam
drawing Ctrl + DeleteSmazat doklad
drawing Ctrl + SSpráva připojených externích souborů k záznamu
drawing Num+Označit/odznačit záznam
drawing Alt + VZobrazit dostupnost všech přírůstků titulu
drawing Ctrl + ZAktualizovat přes Z-klienta
drawing Ctrl + EHledání dle údajů ve svazcích a číslech
drawing Ctrl + HHistorie a stav vypůjčenosti
Top