Akvizice

Akviziční modul Vám umožní úplnou správu vašich deziderát, objednávek, faktur i dodavatelů. Umožní Vám sledovat čerpání rozpočtu dle celkové částky, dle jednotlivých účtů, dle dodavatelů, náklady na periodika atd.

Základní postup:

  1. Založit deziderátum
  2. Přidat deziderátum do objednávky
  3. Přidat položku objednávky do faktury
  4. Vygenerovat přírůstky

Samozřejme můžete do tohoto postupu vstoupit v libovolném bodu, nemusíte vytvářet deziderátum, ale založíte nový záznam přímo z definice položek objednávek nebo faktur. Můžete doobjednávat tituly, které již máte, tj. vložit do objednávky/faktury titul z katalogu.

Top