Příjem dokumentů

Tento modul umožňuje evidenci faktur, rozdělených dle nákladových roků, u každé faktury můžete evidovat její označení (čísla faktury), fakturovanou částku, typ, účet ze kterého je hrazena, atd. Každá faktura/dobropis může mít neomezené množství položek a to včetně opravných položek typu - poštovné, balné, sleva, příplatek, zaokrouhlení, atd. Každá tato položka může být hrazena z jiného účtu.

Přímo z modulu můžete generovat nové přírůstky nebo přepnete do modulu svazky a nové přírůstky a čísla vytváříte tam. Takto vytvořené položky jsou poté navázány na konkrétní položku a program tak eviduje kolik z dodaného množství je již zpracováno. Program také umožňuje stručné zobrazení aktuálního stavu čerpání z rozpočtu, nebo podrobné statistiky aktvizice dle účtů, dodavatelů, roků, periodik, velice užitečný tisk může být tisk štítků, kde program najednou vytiskne jak štítek pro vlepení do knihy, tak i přelep na hřbet a čárový kód pro snímání, přímo z modulu, bez nutnosti párování z více zdrojů. Jednotlivé typy faktur a jejich stavy jsou odlišeny barvou faktury v tabulce.

  • Černá - std. faktura, celková částka a součet cen jednotlivých položek jsou si rovny
  • Červená - std. faktura, celková částka je nižší než součet cen jednotlivých položek, pravděpodobně chyba v zadání nebo v ceně položek
  • Růžová - std. faktura, celková částka je vyšší než součet cen jednotlivých položek, pravděpodobně nejsou vloženy všechny položky
  • Zelená - uzavřená faktura, všechny dodané kusy jsou zpracovány, cena celková je rovna ceně položek, fakturu už není možné dále opravovat, pracovat s položkami (je možné ji opětovně otevřít)
  • Modrá - dobropis, celková cena je záporná, cena jednotlivých položek je záporná, počet kusů kladný

Nový doklad

Založení hlavičky dokladu. Je nutné vyplnit dodavatele!!!

image alt

image alt

Opravit

Možnost opravy hlavičky dokladu.

image alt

Položky dokladu

Modul na přidělení položek do dokladu. Je možné vybírat z levého okna a přesouvat buď po jedné, nebo všechny položky najednou.

image alt

image alt

Je také možné vložit položku dokladu pomocí Z3950 klienta viz dále

image alt

Oprava položky dokladu

image alt

Generovat

Modul na generování přírůstkových čísel a přesunutí položky faktury do katalogizace na další zpracování.

image alt

Postup:

  1. Kursor umístíme na zpracovávanou položku

  2. Stiskneme tlačítko generovat a pokud položka ješte nemá přidělen fond, nabídne se výběr z nastavených fondů

image alt

  1. Po výběru fondu se nabídne okno pro generování přírůstkových čísel

image alt

Funkční klávesy

Klávesová zkratkaNázev ikonky
drawing Ctrl + FHledat
drawing Ctrl + InsertNový doklad
drawing Ctrl + EnterOpravit hlavičku dokladu
drawing Ctrl + DeleteSmazat doklad
Top