Objednávky

V modulu objednávek můžete evidovat jednotlivé objednávky, jejich položky, provádět tisk a urgenci objednávek. Je zde také funkce pro rychlou kontrolu čerpání rozpočtu.

Přes pravé tlačítko myši můžete z tabulky objednaných dokumentů přímo spustit editaci aktuálního záznamu.

V seznamu objednávek máte zobrazeny všechny objednávky z vybraného roku (roletka nad záložkou). Objednávky můžete řadit dle čísla objednávky, data objednání, nebo dle dodavatele (první a druhý typ je řazen sestupně).

Vpravo jsou dvě záložky:

  • Položky objednávky - obsahuje dokumenty objednané v aktuální objednávce
  • Položky k objednání - obsahuje doposud neobjednaná dezideráta

V obou tabulkách využíváme pro rychlejší orientaci barevného odlišení různých stavů.

image alt

image alt

Nová objednávka

V nastavení hlavičky objednávky jsou povinné údaje - číslo objednávky, dodavatel a měna.

Volitelně můžete ještě nastavit i předpokládanou slevu z katalogové ceny položek objednávky (kvůli statistikám), datum objednávky a poznámku.

Číslo objednávky vám program automaticky nabízí jako výběr nejbližších následovníků posledních čísel v jednotlivých řadách čísel objednávek.

image alt

Opravit

Zde je možné opravit bibliografické údaje vytvořené objednávky.

image alt

Položky objednávky

Zobrazí se dialogové okno pro výběr objednávaných dokumentů.

Dokumenty se vybírají z levého sloupce. V pravém sloupci jsou již dokumenty přiřazené vybrané objednávce. Na výběr jsou dezideráta, která nejsou přiřazena žádné objednávce a která mají stejného dodavatele jako objednávka, nebo nemají žádného (v tom případě jsou zvýrazněna červeně). Můžete také přeskočit modul deziderát a vložit záznam přímo. V tom případě program zkontroluje zadané údaje proti katalogu a volitelně i proti nastavenému Z39.50 serveru a nabídne záznamy k vložení. V případě, že si žádný nevyberete, založí dle zadaných údajů zkrácený záznam.

Akce:

  1. K přesunu jednoho vybraného dezideráta do objednávky slouží jednoduchá šipka, k přesunu všech položek dvojitá šipka.

image alt

image alt

  1. Při vkládání dokumentu, který není v deziderátech, se ho program prioritně pokusí nalézt ve vlastním katalogu, poté na vybraném Z-serveru. Když neuspěje, založí zkrácený záznam dle zadaných údajů.

image alt

image alt

Tisk

Možnosti tisku jednotlivých položek.

image alt

  • Tisk objednávek

image alt

  • Tisk urgencí

image alt

  • Tisk urgencí periodik

image alt

  • Tisk seznamu objednávek

image alt

  • Tisk statistik dle účtů

image alt

Funkční klávesy

Klávesová zkratkaPopis ikonky
drawing Ctrl + FHledat
drawing Ctrl + InsertNová objednávka
drawing Ctrl + EnterOpravit
drawing Ctrl + DeleteSmazat
Top