Dezideráta

V deziderátech si uživatelé zadají dokumenty, které budou později objednávat.

  • Nový titul - proces založení a editace nového záznamu, který je shodný s katalogizací. Po uložení záznamu je nutné nastavit akviziční údaje.
  • Opravit - editace záznamu je shodná s katalogizací. Po uložení změn je nutné potvrdit nebo opravit i nastavení objednávky.
  • Objednávky - přepnutí do modulu Objednávky
  • Parametry - nastavení počtu kusů, dodavatele, typu platby atd.

image alt

image alt

Nový titul

  1. Při zakládání nového záznamu se jako první nabídne okénko Z39.50 klienta pro zadání ISBN nebo názvu (popř. autora, roku). Pokud nebudeme vyhledávat, stiskneme tlačítko Přeskoč kontrolu a postupujeme na bod 3.

image alt 300/300- image alt

  1. Z-klient nabídne možné záznamy pro vložení, které vyhledal v databázích Jednotné informační brány, Souborného katalogu NK, Národní knihovny, případně dalších databázích nadefinovaných v Nastavení. Barevně jsou označené záznamy, které jsou již obsaženy v našem katalogu (kontrola duplicity). Ve sloupečku zdroj je zobrazen fond, kde se záznam nachází.

image alt

  1. Následně vyplníme, či doplníme údaje o záznamu.

image alt

  1. Po stisku tlačítka Uložit se nabídne případné doplnění dalších akvizičních údajů. Tento krok je možné udělat dodatečně tlačítkem Parametry.

image alt

  1. Po stisku tlačítka Uložit se záznam uloží a zobrazí v modulu Dezideráta

image alt

Opravit

Zde je možné opravit bibliografické údaje dezideráta (objednávky).

image alt

image alt

Parametry

Zde je možné doplnit další akviziční údaje, rozdělit na pobočky atd..

image alt

image alt

Funkční klávesy

Klávesová zkratkaNázev ikonky
drawing Ctrl + FHledat
drawing Ctrl + InsertNový titul
drawing Ctrl + EnterOpravit záznam
drawing Ctrl + PParametry
drawing Ctrl + DeleteSmazat deziderátum
drawing Num+Označit/Odznačit záznam
drawing Ctrl + ZVyhledávat Z-klientem
drawing Ctrl + SUložit záznam
drawing Ctrl + Alt + SUložit a nezavírat
Top