Uložit do souboru

Tato funkce umožňuje uložit změněné údaje v aktuální tiskové sestavě (která je součástí dat) do externího souboru, s kterým lze pracovat odděleně a případně z něj potom nahrát změny i do dalších tiskových sestav přes Přiřadit ze souboru.

image alt

Top