Nová sestava

Při zakládání nové tiskové sestavy musíme nejprve zadat několik údajů:

  • Typ tisku (Katalogizační lístek, Bibliografická citace, Přírůstkový seznam atd.)
  • Pořadí (nesmí být duplicitní s jinými sestavami)
  • Název (abychom se podle něj při použití tisku orientovali)
  • Číslo fondu (zde můžeme nechat všechny fondy dokumentů nebo vybrat jen některý)

Poté co tyto údaje uložíme, se založí nová tisková sestava do seznamu tiskových sestav k výběru. Takto založená tisková sestava je prázdná, abychom ji mohli použít k tisku, musíme do ní nadefinovat formát tisku přes Návrh sestavy nebo přiřadit už některou z existujících tiskových sestav přes Přiřadit ze souboru.

image alt

Top