Přiřadit ze souboru

Funkce Přiřadit ze souboru umožňuje nově založené sestavě přiřadit již existující definici tisku uloženou v adekvátním souboru (typ .lst, .lbl, .crd apod.). Z tohoto souboru si systém vezme pouze strukturu a dál už pracuje se svou tiskovou sestavou, kterou si automaticky založil pod číslem v nastaveném adresáři, takže pokud děláme poté nějaké další úpravy, původní soubor zůstane nezměněn.

image alt

Top