Návrh sestavy

Program při nastavení tisku nabízí přednastavené tiskové sestavy k výběru. Definice takto nabízených sestav je vždy uživateli s oprávněním správce umožněna v každém formuláři pro tisk. Níže je příklad modulu pro nastavení tiskových sestav v tisku přírůstkového seznamu.

image alt

image alt

image alt

Návrh sestavy

Každá tisková sestava se skládá z jednoho nebo několika objektů - tím může být text, formátovaný text, tabulka atd. Do objektu se vkládají jednotlivé položky, které si přejeme vytisknout - tzv. proměnné. Mezi proměnné patří jednak všechna pole formátu MARC21 nebo i mimo formát, pokud jsou nadefinovaná v pracovních listech (např. P245.komplet = kompletní obsah pole 245 (včetně oddělovačů a označení podpolí), P245.a = hlavní název, P245.obsah = kompletní obsah pole 245 bez oddělovačů a označení podpolí atd.). Dále jsou zde předdefinované další proměnné (jejich seznam lze vidět v pravé části návrháře) a nakonec si uživatel může nadefinovat vlastní uživatelské proměnné.

Kromě vlastních proměnných lze do tiskové sestavy zadávat různé podmínky a funkce. Funkce lze vkládat během definice nejen přímo, ale i výběrem ze seznamu funkcí (seřazen podle logických celků), kde je u každé funkce možno vidět její vysvětlivku s příkladem použití. V neposlední řadě lze vložit do tiskové sestavy obyčejný text nebo obrázek.

image alt

image alt

image alt

Top