Jméno korporace

Korporace jsou subjektem majícím hlavní zodpovědnost za vznik díla (jsou autorem). Korporace je organizace nebo skupina osob, identifikovaná svým jménem, která jedná jako celek.

image alt

Top