Konfigurace katalogizace

Obecný popis nastavení

Nastavení katalogizace se skládá ze 5 větších částí, vše je nastavitelné v nastavení programu viz Servisní modul -> Nastavení programu

 • Sekce v nastavení programu [KATALOGIZACE], [KATALOG], [DEFVAL] a [DEFAULTEXPORTVALUExx]
 • Nastavení číselníků v programu (validační slovníky, stop slova)
 • Nastavení vyhledávacích formulářů
 • Nastavení pracovních listů - již popsáno v nastavení struktury knihovny
 • Nastavení Z-Serverů pro stahování záznamů

Nastavení v programu pro katalogizaci

Sekce [KATALOGIZACE]

 • PLNIT910=ANO/NE - program může automaticky plnit pole 910.a - SIGLA a 910.r - rozsah čísel v záznamu pokud je 910.a prázdné, 910.r vždy
 • ZOBRCISLOPOL, ZOBRZNAKPPOL=ANO/NE - zda má součástí názvu polí a podpolí v pracovním listu být i jejich číslo/označení
 • PrimoUlozitCtrlZ=ANO/NE - zda má program po aktualizaci záznamu přes Z-klient rovnou uložit stažený záznam, v případě že ne, program přepne do editace polí v pracovním listu
 • StatusEnd=cislo - program nastaví při zkatalogizování titulu všechny přírůstky se statusem 0 na nastavenou hodnotu
 • RozsiritExemplare=ANO/NE - pokud v knihovně katalogizujete čísla časopisů jako přírůstky, potřebujete rozšířit položky přírůstku o volume, rok. vol. a rozmezí čísel, důležité hlavně pro muzea a archívy

Sekce KATALOGIZACE

 • Generovat001=ANO/NE - program při každém načtení záznamu vygeneruje pole 001, z předpony KodOznaceniZaznamu, čísla fondu a čísla záznamu. Standardně program toto pole generuje jen v případě, že je prázdné.
 • KodOznaceniZaznamu=kód - kód označení záznamu, výchozí hodnotou je “kpw”, pokud posíláte záznamy do CASLIN je nutné jim sdělit strukturu vašeho pole 001 kvůli vazbě na WWW OPAC
 • Generovat003=ANO/NE - program při každém načtení záznamu vygeneruje pole 003, má význam pouze pro CASLIN, možné nahradit přes DefaultExportValue, nebo DefVal
 • KodOznaceniKnihovny=kód - přidělený kód knihovny který program vkládá do pole 003, pokud je nastaveno Generovat003=ANO
 • GenerovatSiglu=ANO/NE - program při každém načtení záznamu nastaví podpole 910.a na siglu knihovny a smaže všechna další opakování tohoto pole i podpole. Ostatních podpolí 910 se změna nedotkne

Sekce [DEFAULTEXPORTVALUExx] a [DEFVALxx]

Obě sekce mají shodný způsob nastavení, jediným rozdílem je způsob uplatnění nastavených hodnot DEFVAL - položky sekce jsou součástí záznamu a jsou do něj vloženy při jeho založení DEFAULTEXPORTVALUE - položky sekce nejsou součástí záznamu a jsou do něj vkládány jen pro účely exportu Obě sekce se uplatní pouze pro prázdná pole a podpole Cislopole, Cislopole_Znakpodpole=obsah - nastavte pro vybraná pole a podpole jejich výchozí hodnotu, např. 003=PrNK, nebo 041_a=cze 007#x=obsah - rozšíření pro verzi 1.1 umožňuje definovat hodnotu pole 007 nejen podle fondu, ale i dle použité kategorie dokumentu

Číselníky pro katalogizaci

Validační slovníky

Nastavení naleznete v Servisní modul - Nastavení číselníků - Validační slovníky. Můžete vytvářet nové číselníky, editovat položky ve stávajících, nebo je rušit. U již použitých položek z validačních slovníků NENÍ možné měnit kód, ale pouze obsah nebo pořadí - kvůli zachování konzistence dat. Pokud potřebujete kód změnit, založte novou položku a přes hromadné úpravy ji nastavte na novou hodnotu. Základní slovníky použité v přednastavených pracovních listech jsou již naplněny - jazyky, země, kódy rolí.

Nastavení vyhledávacích formulářů

V programu si můžete individuálně nastavit vyhledávací formulář pro každý fond, pro vyhledávání dle autorit a dle údajů z přírůstků a čísel. Nastavit si můžete nejen to, v jakých polích/fondech se vyhledává, ale i výchozí počet řádků formuláře. Nastavení naleznete v Servisní modul - Nastavení číselníků - Nastavení hledání.

Nastavení Z-Serverů

Již ve výchozím nastavení jsou v INI souboru definovány všechny nejvýznamější Z-Servery v ČR, včetně NK Praha, JIB a Národních autorit. Pokud potřebujete dodefinovat další servery, nebo upravit stávající, použijte Servisní modul -> Nastavení programu.

sekce ZSERVERXX U každého serveru je třeba definovat propojovací údaje a pokud používáte placených serverů, tak i přihlašovací jméno a heslo. Můžete nastavit i fondy pro které má daný server význam (VALIDFOND). U každého serveru je nutné nastavit parametry vyhledávání které poskytuje. Všechny Z-servery v ČR by měly splňovat základní profil JIB.

Top