Konfigurace výpůjčního systému

Kategorie výpůjčního systému

Mezi kategorie výpůjčního systému patří kategorie čtenářů, kategorie výpůjček a jejich kombinace. Nastavení těchto kategorií naleznete v sekci Servisní modul –> Nastavení číselníků –> Kategorie výpůjčního systému.

Nepřímo se k výpůjčnímu systému vztahují i statusy exemplářů, neboť u každého statusu je možné nastavit, zda je možné jej půjčovat nebo rezervovat. Jejich nastavení naleznete v Nastavení katalogizace.

Kategorie čtenářů

Kategorie čtenářů nastavuje nejen dobu registrace a poplatek za ni, ale i zda lze čtenáři půjčovat, nebo jej upomínat. Název i kód kategorie čtenáře musí být v databázi unikátní. Existují dva způsoby počítání doby registrace - na počet měsíců, nebo do určitého data. Pro možnost uložení čtenářů je nutná minimálně 1 kategorie.

Kategorie výpůjček

Kategorie výpůjčky definuje všechny obecné parametry konkrétního typu výpůjčky. Nenastavuje však délku výpůjčky - tu lze nastavit až v kombinaci s kategorií čtenáře. Název i kód kategorie výpůjčky musí být v databázi unikátní. Aby bylo možné konkrétní exemplář s touto kategorií vypůjčit, je nutné povolit půjčování u kategorie. Pro možnost výpůjček je nutná minimálně 1 kategorie.

Výpujční pravidla

Kombinaci lze definovat pro konkrétní dvojici kategorií, nebo lze jednu nebo i obě kategorie nahradit znakem ’ * ‘. Tento řádek potom platí pro všechny kategorie u kterých se nenajde konkrétnější kombinace. Obecně doporučujeme definovat kombinaci ’ * ’ x ’ * ‘, aby byl ošetřen případ, když zapomenete definovat přesnější kombinaci. Každá kombinace může mít jiný typ výpůjčky - dle data výpůjčky, nebo do konkrétního data bez ohledu na datum výpůjčky (například pololetí, semestr).

Počítání pokut

Program spočítá počet započatých časových jednotek a vynásobí jej pokutou za časovou jednotku. Např. ČJ = 3, PČJ = 5Kč, vráceno o 4 dny později -> započaty 2 časové jednotky, pokuta 10Kč. Do počtu dnů se nezapočítávají dny v týdnu, které nejsou zaškrtnuty (zavírací dny, víkendy). Nastavení upomínek a pokut za ně se uvádí vždy v absolutních číslech, tedy - doba je vždy od data výpůjčky, pokuta je vždy celková částka za daný typ upomínky, nikoliv rozdíl oproti předešlé hodnotě.

Tisk upomínek

Pokud nastavíte, že se konkrétní typ upomínky pro tuto kombinaci netiskne, nebude se tisknout ani v případě, kdy ve formuláři s nastavením tisku zaškrtnete, že si přejete tento typ upomínky vytisknout!!

Řady čísel legitimací

Typy poplatků

Top