Známé problémy

K tomu, aby program správně fungoval musí být splněny následující požadavky:

  • Na firewallu musíte povolit odchozí TCP/IP spojení na databázový server. Pokud firewall na uživatelském počítači nepoužíváte, nebo máte jen integrovaný firewall ve WinXP, nemusíte nic povolovat - typicky se jedná o porty 3050 pro připojení k databázi a 8182 pro aplikační server url=jdbc:firebirdsql:127.0.0.1/3050:*db_verbis?*lc_ctype=UTF8, kde adresa serveru a číslo portu je tučně, název databáze (definováno v aliases.conf u serveru firebird) je kurzívou - jiné údaje v definici neměňte
  • Pokud máte povolené porty na klientu i serveru a program hlásí, že se nemůže připojit k aplikačnímu serveru, tak můžete mít chybně nastavenou adresu serveru, server není po síti dostupný, případně server není zapnutý. Program se vás ptá na adresu serveru pokaždé když se mu nepodaří připojit
  • Pokud vám program hlásí, že se nemůže připojit k databázi, je nejčastějším problémem chybně nastavené připojení k databázi na aplikačním serveru (soubor kpwin.ini - klíč url) - obvykle je zde adresa 127.0.0.1 - tj. lokální připojení - to na serveru funguje pokud jsou aplikační i databázový server na jednom stroji, ale pro klienta přistupujícího po síti je takto definovaná databáze nedostupná - je nutné změnit na skutečnou IP adresu serveru, nebo jeho jméno.
  • Pokud část uživatelů se připojit může a část ne - obvykle se jedná o síťový problém. Případně pokud část uživatelů přistupuje k AS/DB přes VPN, může se stát, že adresa serveru přes VPN je jiná než adresa v lokální síti. V tom případě je nutné mít uživatele přes VPN ve zvláštní půjčovně/ách a v souboru kpwin.ini na serveru pro tyto půjčovny definovat alternativní přístup do databáze - např. pro půjčovnu “2” založit nový klíč - host.2=10.1.2.1/3055
  • Pokud nainstalujete program do “Program files”, nastavte uživateli pod nímž se hlásí obsluha práva k tomuto adresáři.
  • Uživatel by také měl mít právo zápisu do registrů, neboť program si do větve HKCU zapisuje poslední nastavení velikosti, pozice, tabulek, atd. V opačném případě bude mít uživatel při každém spuštění nastaveny výchozí hodnoty.

Prosím, zkontrolujte si funkčnost programu tak, že se po instalaci přihlásíte pod účtem skutečného uživatele programu!

Top