Instalace Aplikačního serveru

K běhu aplikačního serveru (AS) je nutné prostředí Java, nejméně ve verzi 6 (JRE 1.6), ale doporučujeme použití poslední aktuální verze z řady 7. Pokud na serveru běží 64bitový operační systém, důrazně nabádáme k instalaci 64bitového prostředí Java. Dále je potřeba počítat s diskovým prostorem o velikosti minimálně 1 GB (vlastní AS plus místo potřebné pro logovací soubory a indexy). Co se operační paměti týče, minimum je přidělených 512 MB RAM. V případě velkých instalací až 2GB RAM ‑ více paměti je potřeba především při hledání v rozsáhlých databázích (stovky tisíc až milióny záznamů).

Instalace prostředí Java

Aktuální verzi prostředí v systému lze zjistit z příkazového řádku spuštěním java -version. Pokud je Java nainstalovaná, vypíše se její verze popřípadě informace o podpoře 64 bitů.

Objeví-li se informace o chybě, je nutno Javu nainstalovat. Balíček lze stáhnout na stránkách Oracle, viz http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html. I když je JRE (Java Runtime Environment – pouze běhové prostředí Javy, bez dalších nástrojů, jako je např. kompilátor) pro spuštění a běh AS postačující, výhodnější je zvolit verzi JDK. Ta nabízí možnost spouštění aplikací v tzv. server režimu, kdy se uplatní lepší optimalizace HotSpot runtime kompilátoru a běh aplikace je poté rychlejší. Pouze pokud stroj, na kterém hodláte AS provozovat obsahuje málo aplikační paměti (méně než 1 GB), zvolte JRE. Instalace by měla být bezproblémová, není potřeba žádných speciálních voleb. Jen jestliže bude instalátor nabízet doinstalování tzv. lištičky do prohlížeče (search toolbaru), můžeme toto odmítnout.

Nastavení aplikačního serveru

Hlavní konfigurační soubor aplikačního serveru se jmenuje kpwin.ini a nachází v kořenové složce. Nejdůležitějším parametrem, který je třeba nastavit je JDBC url ukazující na databázi, se kterou bude AS pracovat. Formát je následující:

pro Firebird:

url=jdbc:firebirdsql:HOST/PORT:DATABAZE?lc_ctype=UTF8

pro Oracle:

url=jdbc:oracle:thin:@HOST:PORT:DATABAZE

HOST a PORT jsou adresa stroje s databázovým server a port na kterém naslouchá, DATABAZE je alias databáze nebo cesta k souboru s databází.

Další parametry jsou popsány v tabulce:

ParametrTypVýchozí hodnotaPopis
indexing_servicebooleantruePovoluje indexaci dat. Při vypnutí se v indexech neprovádí žádné změny. Po opětovném zapnutí AS doindexuje nové/reuložené záznamy.
update_dbbooleantruePovoluje update databázového schématu. V běžném provozu by mělo být vždy true.
host. XXXstringUmožní nastavit pro konkrétní půjčovnu jinou adresu databázového stroje (typicky pokud je půjčovna připojená přes VPN). Př. pro půjčovnu 2: host.2=10.0.0.1/3050
portint8182Port na kterém naslouchá AS.
index_dirstringCesta k adresáři s indexy pro indexovací nástroj Lucene
log_sqlbooleanfalseZapnutí tohoto parametru způsobí logování všech SQL dotazů.

Formát a podrobnost logování lze nastavit v souboru log4j.properties. Pro detaily o způsobu nastavení a parametrech prosím nastudujte dokumentaci na stránkách projektu Log4j .

Velikost přidělené operační paměti lze nastavit v souboru service.conf změnou parametru

wrapper.java.additional.1=-Xmx1024m

Číslo představuje maximální velikost vyhrazené paměti pro AS v MB. Pokud je AS instalován na stroji s 32bitovou verzí Javy, nelze nastavit, z důvodu omezením systémem, větší hodnotu než 1400 MB.

Instalace služby aplikačního serveru

Instalaci služby je nutno provádět s právy administrátora. V menu start vyhledáme Příkazový řádek (cmd.exe), klepneme na něj pravým tlačítkem a zvolíme „Spustit jako správce“. Pomocí příkazů cd se přesuneme do instalačního adresáře a spustíme skript install_service.cmd. Dojde k instalaci služby a nastavení přístupových práv ke složce pro službu NETWORK SERVICE. Spuštění služby lze provést buď z administrátorské konzole služeb systému Windows nebo z příkazového rádku příkazem NET START KPSYS-APPSERVER.

Update aplikačního serveru

Pro provedení ručního updatu AS je potřeba zavolat skript updater.cmd v adresáři updater. Jeho zavoláním dojde k zastavení služby, stažení aktualní verze a znovuspuštění služby.

Toto je nejlepší nastavit do Naplánovaných úloh systému Windows, případně do CRON v Linuxu. Úlohu je třeba spouštět s nejvyššími oprávněními a pod uživatelem, který má práva k instalaci, nebo je admin. Ideálně každý den v průběhu noci zavolat tuto dávku.

Pokud byste chtěli provést ruční aktualizaci AS, tak na systému Windows, je třeba spustit příkazovou řádku jako administrátor, přepnout se do adresáře UPDATER v instalaci AS a spustit tuto dávku. Příkazy mohou být např. takto:

cd C:\AppService\updater

updater.cmd

Po provedení dávky je třeba vyčkat cca 10-30 s než AS kompletně načte konfiguraci a iniciuje vše potřebné.

Nastavení automaticky spouštěné úlohy:

  1. Hlavní stránka: vložit obrázek

  2. Naplánování spouštění: vložit obrázek

  3. Nastavení akce: vložit obrázek

Řešení nejčastějších problémů

Po spuštění skriptu install_service.cmd se vypíše chyba: „ERROR Tento skript musí byt spuštěn s právy administrátora“.

Řešení: Uživatel pokoušející se o instalaci služby nemá v systému administrátorská práva, bez kterých nelze měnit konfiguraci služeb. Postupujte dle postupu v odstavci instalace služby a spusťte příkazový řádek s administrátorským oprávněním.

Služba se začne spouštět ale vzápětí se ukončí.

Řešení: Pravděpodobně problém v konfiguraci. Zkontrolujte, zda je správně nastaveno URL k databázi nebo spojení s DB neblokuje firewall, zda na zvoleném portu už neposlouchá jiný server, zda u 32bit systému není nastavena příliš velká hodnota RAM. Pro diagnostiku lze spustit službu v příkazovém řádku skriptem start_console.cmd.

Při pokusu o instalaci služby dostanu hlášku: „java není názvem vnitřního ani vnějšího příkazu“

Řešení: V systému není přítomna Java. Nainstalujte Javu dle odstavce Instalace prostředí Java.

Top