Instalace klienta

Instalace klientské stanice je velice jednoduchá - na CD s instalací najdete soubor - VERBIS_SETUP.EXE. Ten spustíte a jednoduše se proklikáte až do konce instalace.

Instalace neobsahuje žádné důležité dotazy, snad jen na konci je možnost okamžitě spustit aplikaci. Tuto volbu použijte jen v případě, že už máte nainstalovaný a spuštěný Aplikační server (AS), protože bez něj není možné aplikaci spustit.

Při prvním spuštění se vás aplikace zeptá kde má hledat AS (pokud není nainstalován lokálně). Zapište adresu a port serveru do otevřeného okna ve tvaru IP_ADRESA:PORT např. 192.168.1.1:8182

Místo IP adresy můžete použít i jméno počítače, na kterém je provozován AS.

Aplikace je určena pro systémy Windows a to verze XP, Vista, 7 a 8, dále pak pro Windows Server od 2003 výše.

Na systémech Vista, 7 a 8 může být problém s přístupovými právy pro std. uživatele do Program Files - a to zejména při aktualizacích aplikace. Pokud byste měli tyto problémy, tak je lepší nainstalovat aplikaci mimo tento adresář. Např. C:\Verbis.

Na firewallu klientské stanice musíte povolit 2 porty - pro AS (typicky 8182) a pro připojení k DB (typicky 3050)

Top