MARC 21

Komunikační formát MARC 21 je mezinárodně uznávaný standard pro popis bibliografických, autoritních, sbírkových, klasifikačních a komunitních informačních dat ve strojově čitelné formě.

Formát MARC 21 pro bibliografická data byl navržen jako nosič bibliografických informací o tištěných a rukopisných textových materiálech, PC souborech, mapách, hudbě, pokračujících zdrojích, vizuálních a smíšených materiálech. Bibliografická data běžně zahrnují názvy, jména, předměty, poznámky, publikační data a informace o fyzickém popisu položky.

Základní rozdělení polí:

 • 0XX Kontrolní informace, identifikační čísla, kontrolní pole, klasifikační znaky atd.
 • 1XX - Hlavní záhlaví
 • 2XX - Názvy a údaje o edici
 • 3XX - Údaje fyzického popisu
 • 4XX - Údaje o edici
 • 5XX - Poznámky
 • 6XX - Věcné selekční údaje
 • 7XX - Vedlejší záhlaví s výjimkou předmětů a edic; propojovací pole
 • 8XX - Vedlejší záhlaví pro edici; knihovní jednotky atd.
 • 9XX - Pole pro národní použití

Pole selekčních údajů:

 • X00 - Osobní jméno
 • X10 - Jméno korporace
 • X11 - Jméno akce
 • X30 - Unifikovaný název
 • X40 - Bibliografické názvy
 • X50 - Věcná témata
 • X51 - Geografická jména
 • X55 - Žánr/Forma

Zdroje:

 • https://www.loc.gov/marc/bibliographic/
 • Vochozková H, Formáty + MARC 21 [internet]. Brno: ÚVT MU Brno; 2013 Feb [cited 2023 Oct 12]. 35 p. Avaible from: http://webserver.ics.muni.cz/hanan/MUBRNO13/MUBRNO13_MARC21.pdf
Top