655 Rejstříkový termín - žánr/forma

Definice:

Toto pole obsahuje termíny označující žánr, formu a/nebo fyzické vlastnosti popisovaného dokumentu. Termíny pro žánr textových materiálů označují specifické druhy materiálů odlišujících se stylem nebo technikou intelektuálního obsahu, např. biografie, katechizmus, eseje, hymny či kritiky. Termíny pro formu a fyzické vlastnosti označují historicky a funkčně specifické druhy materiálů a odlišujících se fyzickými vlastnostmi, subjektem intelektuálního obsahu, či uspořádáním informací, např. deníky, diáře, adresáře, časopisy, memoranda, dotazníky, sylaby či rozvrhy. V případě grafických dokumentů označuje toto záhlaví kategorie materiálů podle postavení, zamýšleného účelu, charakteristiky tvůrce, publikačního statusu či metody reprezentace.

Toto pole může také obsahovat termíny fasetového slovníku. Pro každý termín uvedený v poli, je uveden zdroj. Mimo to se uvádí i to, zda se jedná o základní termín vyjádření.

Indikátory:

První indikátor (Typ termínu)
# - Základní
0 - Fasetový

Druhý indikátor (Heslář/tezaurus)
0 - Library of Congress Subject Headings
1 - LC Subject Headings for Childrn´s Literature
2 - Medical Subject Headings
3 - National Agricultural Library Subject Authority File
4 - Zdroj nespecifikován
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matiére
7 - Zdroj specifikován v podpoli $2

Seznam polí:

$a - Žánr/forma či základní termín - podpole obsahuje žánr, formu, či fyzické charakteristiky údajů, je-li hodnota prvního indikátoru #. V případě fasetových záhlaví (hodnota prvního indikátoru je 0), obsahuje základní termín. Základním termínem je konkrétní předmět, představující jádro informace.

$b - Vedlejší termín - podpole obsahuje jiný než základní termín fasetového záhlaví (první indikátor má hodnotu 0).

$c - Označení fasety/hierarchie - podpole obsahuje označení fasety/hierarchie pro každý termín v podpoli $a a $b. Označení se liší podle použitého standardu, specifikovaného v podpoli $2. Podpole $c se vždy uvádí před souvisejícím datem.

$v - Formální zpřesnění - jedná se o označení specifické formy/žánru dokumentu podle použitého hesláře/tezauru. Podpole $v se použije tehdy, následuje-li označení formy/žánru za hlavním termínem.

$x - Všeobecné zpřesnění - tématické zpřesnění, které nelze uvést do podpolí $v, $y, či $z.

$y - Chronologické zpřesnění

$z - Geografické zpřesnění

$2 - Zdroj záhlaví nebo termínu

$3 - Bližší určení dokumentu

$5 - Instituce, k níž se pole vztahuje

$6 - Propojení polí v jiném písmu

$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top