653 Rejstříkový termín - volně tvořený termín

Definice:

Toto pole obsahuje rejstříkové termíny, které nejsou převzaté z hesláře/tezauru.

Indikátory:

První indikátor (Úroveň rejstříkového termínu)
# - Informace není dostupná - údaj o úrovni nelze použít.
0 - Nelze specifikovat úroveň - úroveň by mohla být použita, není však specifikována.
1 - Primární - vyjadřuje hlavní téma dokumentu.
2 - Sekundární - vyjadřuje méně podstatný aspekt obsahu dokumentu

Druhý indikátor
Není definován, pozice je prázdná (#).

Seznam polí:

$a - Volně tvořený termín
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top