651 Vedlejší věcné záhlaví - geografické jméno

Definice:

Toto pole obsahuje geografické jméno použité jako vedlejší věcné záhlaví. Tato vedlejší záhlaví mohou obsahovat všeobecné téma včetně jmen událostí nebo objektu. Vedlejší věcná záhlaví se vytvářejí v bibliografickém záznamu za účelem zpřístupnění záznamu prostřednictvím zavedených standardů a zásad věcné katalogizace jako jsou např. Library of Congress Subject Headings (LCSH), Medical Subject Headings (MeSH). Pole 651 může být využito k zápisu jména podle souboru autorit definovaného hodnotou druhého indikátoru či podpolem $2 (Zdroj záhlaví nebo termínu).

Jména samotných jurisdikcí, nebo tato jména doplněná o zpřesnění, se zapisují do pole 651. Jména jurisdikcí, které reprezentují církevní entity, se zapisují do pole 610. Jméno korporace, podzáhlaví pro formu, název díla a/nebo jméno městské části zapsané za jménem jurisdikce, se zapisují do pole 610. Geografické jméno použité jako součást fráze (např. Írán v Koránu) se zapisuje do pole 650.

Indikátory:

První indikátor
Není definován, pozice je prázdná (#).

Druhý indikátor (Heslář/tezaurus)
0 - Library of Congress Subject Headings
1 - LC Subject Headings for Children´s Literature
2 - Medical Subject Headings
3 - National Agricultural Library Subject Authority File
4 - Zdroj nespecifikován
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matiére
7 - Zdroj specifikován v podpoli $2

Seznam polí:

$a - Geografické jméno

$v - Formální zpřesnění - jedná se o označení specifické formy/žánru dokumentu podle použitého hesláře/tezauru. Podpole $v se použije tehdy, následuje-li označení formy/žánru za hlavním termínem.

$x - Všeobecné zpřesnění - tématické zpřesnění, které nelze uvést do podpolí $v, $y, či $z.

$y - Chronologické zpřesnění

$z - Geografické zpřesnění

$2 - Zdroj záhlaví nebo termínu - toto podpole obsahuje kód MARC označující zdroj, podle něhož byl termín přidělen. Použije se v případě, pokud hodnota druhého indikátoru je 7.

$3 - Bližší určení dokumentu

$6 - Propojení polí v jiném písmu

$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top