650 Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma

Definice:

Toto pole obsahuje věcné téma použité jako vedlejší věcné záhlaví. Tato vedlejší záhlaví mohou obsahovat všeobecné téma včetně jmen událostí nebo objektu. Vedlejší věcná záhlaví se vytvářejí v bibliografickém záznamu za účelem zpřístupnění záznamu prostřednictvím zavedených standardů a zásad věcné katalogizace jako jsou např. Library of Congress Subject Headings (LCSH), Medical Subject Headings (MeSH), Faceted Application of Subject Terminology (FAST). Pole 650 může být využito k zápisu jména podle souboru autorit definovaného hodnotou druhého indikátoru či podpolem $2 (Zdroj záhlaví nebo termínu).

Název (např. Bible a ateismus), a geografické jméno (např. Írán v Koránu), či jméno korporace (např. Katolická církev a humanismus) použité v heslu jako součást fráze se rovněž zapisují v poli 650.

Indikátory:

První indikátor (Úroveň věcného záhlaví)
# - Informace není dostupná
0 - Nespecifikována
1 - Primární - předmět je považován za primární, vyjadřuje-li hlavní téma dokumentu.
2 - Sekundární - předmět je považován za sekundární, vyjadřuje-li méně podstatný aspekt obsahu dokumentu.

Druhý indikátor (Heslář/tezaurus)
0 - Library of Congress Subject Headings
1 - LC Subject Headings for Children´s Literature
2 - Medical Subject Headings
3 - National Agricultural Library Subject Authority File
4 - Zdroj nespecifikován
5 - Canadian Subject Headings
6 - Réportoire de vedettes-matiére
7 - Zdroj specifikován v podpoli $2

Seznam polí:

$a - Věcné téma či geografické jméno jako vstupní prvek

$b - Věcné téma následující za geografickým jménem jako vstupním prvkem

$c - Místo události

$d - Rozmezí dat - časové období událostí

$e - Slovní označení role - slovní specifikace vztahu mezi věcným záhlavím a popisovaným dokumentem.

$v - Formální zpřesnění - jedná se o označení specifické formy/žánru dokumentu podle použitého hesláře/tezauru. Podpole $v se použije tehdy, následuje-li označení formy/žánru za hlavním termínem.

$x - Všeobecné zpřesnění - tématické zpřesnění, které nelze uvést do podpolí $v, $y, či $z.

$y - Chronologické zpřesnění

$z - Geografické zpřesnění

$2 - Zdroj záhlaví nebo termínu

$3 - Bližší určení dokumentu

$6 - Propojení polí v jiném písmu

$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top