648 Vedlejší věcné záhlaví - chronologický termín

Definice:

Toto pole obsahuje unifikovaný název použitý jako vedlejší věcné záhlaví. Vedlejší věcná záhlaví se vytvářejí v bibliografickém záznamu za účelem zpřístupnění záznamu prostřednictvím zavedených standardů a zásad věcné katalogizace. Pole 648 může být využito k zápisu jména podle souboru autorit definovaného hodnotou druhého indikátoru či podpolem $2 (Zdroj záhlaví nebo termínu).

Indikátory:

První indikátor
Není definován, pozice je prázdná (#).

Druhý indikátor (Heslář/tezaurus)
0 - Library of Congress Subject Headings
1 - LC Subject Headings for Childrn´s Literature
2 - Medical Subject Headings
3 - National Agricultural Library Subject Authority File
4 - Zdroj nespecifikován
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matiére
7 - Zdroj specifikován v podpoli $2

Seznam polí:

$a - Chronologický termín
$v - Formální zpřesnění
$x - Všeobecné zpřesnění
$y - Chronologické zpřesnění
$z - Geografické zpřesnění
$2 - Zdroj záhlaví nebo termínu
$3 - Bližší určení dokumentu
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top