630 Vedlejší věcné záhlaví - unifikovaný název

Definice:

Toto pole obsahuje unifikovaný název použitý jako vedlejší věcné záhlaví. Vedlejší věcné záhlaví se vytvářejí v bibliografickém záznamu za účelem zpřístupnění záznamu prostřednictvím zavedených standardů a zásad věcné katalogizace. Pole 630 může být využito k zápisu jména podle souboru autorit definovaného hodnotou druhého indikátoru či podpolem $2 (Zdroj záhlaví nebo termínu). Název použitý v tématických heslech (např. Bible a ateismus) se zapisuje do pole 650 (Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma).

Indikátory:

První indikátor (Neřadící znaky)
0-9 - Počet vyloučených znaků

Druhý indikátor (Heslář/tezaurus)
0 - Library of Congress Subject Headings
1 - LC Subject Headings for Childrn´s Literature
2 - Medical Subject Headings
3 - National Agricultural Library Subject Authority File
4 - Zdroj nespecifikován
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matiére
7 - Zdroj specifikován v podpoli $2

Seznam polí:

$a - Unifikovaný název
$d - Datum podpisu smlouvy
$f - Data související s dílem
$g - Další různé informace
$h - Obecné označení druhu dokumentu
$j - Přisouzení odpovědnosti
$k - Podzáhlaví pro formu
$l - Jazyk díla
$m - Obsazení (hudební díla)
$n - Číslo části/sekce díla
$o - Údaje o aranžmá (hudební díla)
$p - Název části/sekce díla
$q - Rozpis iniciál rodného jména
$r - Tónina (hudební díla)
$s - Verze
$t - Název díla
$x - Všeobecné zpřesnění
$v - Formální zpřesnění
$y - Chronologické zpřesnění
$z - Geografické zpřesnění
$2 - Zdroj záhlaví nebo termínu
$3 - Bližší určení dokumentu
$4 - Kód role
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top