611 Vedlejší věcné záhlaví - jméno akce

Definice:

Toto pole obsahuje jméno konference nebo jiné akce použité jako vedlejší věcné záhlaví. Vedlejší věcná záhlaví se vytvářejí v bibliografickém záznamu za účelem zpřístupnění záznamu prostřednictvím zavedených standardů a zásad věcné katalogizace. Pole 610 může být využito k zápisu jména podle souboru autorit definovaného hodnotou druhého indikátoru či podpolem $2 (Zdroj záhlaví nebo termínu). Jméno akce, které je podřízeno jménu korporace, se uvádí v poli 610 (Vedlejší věcné záhlaví - Jméno korporace).

Indikátory:

První indikátor (Typ jména akce)
0 - Invertované jméno
1 - Jméno jurisdikce
2 - Jméno v přímém pořadí

Druhý indikátor (Heslář/tezaurus)
0 - Library of Congress Subject Headings
1 - LC Subject Headings for Childrn´s Literature
2 - Medical Subject Headings
3 - National Agricultural Library Subject Authority File
4 - Zdroj nespecifikován
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matiére
7 - Zdroj specifikován v podpoli $2

Seznam polí:

$a - Jméno akce nebo jurisdikce použité jako předmět
$c - Místo konání akce
$d - Datum akce
$e - Podřízená složka
$f - Data související s dílem
$g - Další různé informace
$h - Obecné označení druhu dokumentu
$n - Číslo části/sekce díla
$k - Podzáhlaví pro formu
$p - Název části/sekce díla
$q - Jméno akce následující po jurisdikci ve vstupním prvku
$l - Jazyk díla
$s - Verze
$t - Název díla
$u - Příslušnost ke korporaci/adresa
$v - Formální zpřesnění
$x - Všeobecné zpřesnění
$y - Chronologické zpřesnění
$z - Geografické zpřesnění
$2 - Zdroj záhlaví nebo termínu
$3 - Bližší určení dokumentu
$4 - Kód role
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top