581 Poznámka o dílech publikovaných o popisovaném dokumentu

Definice:

Toto pole obsahuje citaci nebo informaci o díle, které vychází z využití, studia nebo analýzy dokumentu popisovaného v záznamu. Dokumentace k souborům apod. se uvádí v poli 556 Poznámka o dokumentaci.

Pole lze využít také pro uvedení citací ke zveřejněným zdrojům, jako např. výstavní či sbírkové katalogy, které obsahují fotografie nebo reprodukce popisných jednotek.

Indikátory:

První indikátor (Indikátor návěští)
# - Publikace
8 - Návěští se negeneruje

Druhý indikátor
Není definován, pozice je prázdná (#).

Seznam polí:

$a - Text poznámky
$z - ISBN
$3 - Bližší určení dokumentu
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top