562 Poznámka k exempláři

Definice:

V tomto poli jsou uvedeny informace identifikující exempláře nebo verze/náklad starých tisků a rukopisů, a to v případě existence více exemplářů nebo verzí či v případě jejich možné existence.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány.

Seznam polí:

$a - Identifikační značky - informace o značkách uvedených či vyražených na fyzickém nosiči, které mohou být použity k identifikaci exempláře popisovaného dokumentu.

$b - Identifikace exempláře - informace typu jména, kódy, čísla či popisky, které lze použít k rozlišení jednotlivých exemplářů popisovaného dokumentu.

$c - Identifikace verze - jména, kódy nebo popisky, které lze využít k rozlišení nákladů/verzí lišících se obsahem, ale související s jinou verzí, jako vydání.

$d - Forma zpřístupnění - uvádí formu, ve které byly popisované dokumenty, bez ohledu na jejich běžné nosiče, určeny ke zpřístupnění.

$e - Počet exemplářů

$3 - Bližší určení dokumentu

$5 - Kód instituce MARC

$6 - Propojení polí v jiném písmu

$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top