550 Poznámka k vydavateli

Definice:

Poznámka uvedená v tomto poli odkazuje na současné i dřívější vydavatele, vč. poznámek obsahujících informace o zpracování, sestavení či překladu, které se týkají vydavatele.

Pole 550 se obvykle používá pro vydavatele zapsaného jako vedlejší záhlaví v poli 7XX. Toto pole uvádí jeho vztah k publikovanému dokumentu a objasňuje tak důvod jeho uvedení v poli 7XX pro vedlejší záhlaví. Poznámky týkající se komerčních nakladatelů, distributorů nebo místa vydání se uvádí v poli 500 Všeobecná poznámka.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány.

Seznam polí:

$a - Text poznámky
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top