547 Poznámka k předcházejícím názvům

Definice:

Toto pole je určeno pro vysvětlení složitějších vztahů mezi variantními názvy, jestliže nelze výstižnou poznámku generovat z názvů uvedených v poli 247 Předcházející název. Pole 547 využijeme pouze tehdy, jedná-li se o záznam integrující celou historii dokumentu. Nepoužívá se v případě, kdy je vytvořen se změnou názvu nový záznam.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány.

Seznam polí:

$a - Text poznámky
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top