546 Poznámka o jazyku

Definice:

Toto pole obsahuje textovou poznámku, která se týká jazyka popisovaného dokumentu. Pole může být použito také k popisu abeced, písma nebo jiných znaků vyskytujících se v dokumentu. Kódované údaje o jazyku se uvádějí v poli 008/35-37 Jazyk a v poli 041 Kód jazyka.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány.

Seznam polí:

$a - Text poznámky
$b - Typ jazyka nebo písma - název abecedy, písma nebo informačních kódů, které jsou použity.
$3 - Bližší určení dokumentu
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top