540 Poznámka o omezení použití/šíření dokumentů

Definice:

V tomto poli se nacházejí informace o podmínkách použití/šíření dokumentů. Uvádí se zde copyright, filmová práva, obchodní omezení atd., která omezují práva k reprodukci, vystavování, přepracování, citování atd.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány.

Seznam polí:

$a - Text poznámky - obsahuje podmínky omezeného použití a reprodukce, které obvykle vycházejí z textu zákonného nebo úředního omezení.

$b - Jurisdikce - může se jednat o osobu, instituci nebo pozici či funkci v rámci instituce, kterou jsou podmínky omezující použití nařízeny a/nebo uplatňovány, a která může omezení odvolat.

$c - Autorizace - zdroj úředního pověření k omezením (např. smlouva, zvláštní nařízení atd.)

$d - Oprávnění uživatelé - kategorie uživatelů nebo osoby, na které se omezení nevztahují.

$u - Adresa elektronického zdroje

$3 - Bližší určení dokumentu

$5 - Kód instituce MARC

$6 - Propojení polí v jiném písmu

$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top