530 Poznámka o dalších formách díla

Definice:

Toto pole obsahuje informace o dalších dostupných formách popisovaného díla. Je-li výrobce díla na jiném nosiči odlišný od výrobce popisovaného dokumentu, pak toto pole obsahuje také zdroj dostupnosti a objednací číslo. Může se jednat o vydání díla na jiném nosiči nebo vytvoření depozitní kopie pro zpřístupnění. Pokud má jiná forma díla specifický název a kontrolní číslo v databázi, tak lze tento název a kontrolní číslo zaznamenat v poli 776 Vydání na jiném nosiči.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány.

Seznam polí:

$a - Další formy díla - obsahuje popis jiné formy díla.
$b - Dostupnost - zdroj dostupnosti jiné formy, tj. organizace nebo prodejce, kde lze toto dílo získat.
$c - Podmínky dostupnosti
$d - Identifikační číslo
$u - Adresa elektronického zdroje
$3 - Bližší určení dokumentu
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top