521 Poznámka k uživatelskému určení

Definice:

V tomto poli jsou uvedeny informace o čtenářském určení popisovaného dokumentu. Používá se zejména v případech, kdy je obsah jednotky považován za vhodný pouze pro určitou intelektuální úroveň nebo specifickou kategorii čtenářů. Dále se používá také pro uvedení zájmové nebo motivační úrovně a pro určení specifické výuky.

Indikátory:

První indikátor (Indikátor návěští)
# - Určení - udává, že se generuje návěští Určeno pro:

0 - Čtenářská úroveň - udává, že číselný údaj uvedený v podpoli $a se týká vhodné čtenářské úrovně a generuje se návěští Čtenářská úroveň:

1 - Věkové určení - udává, že číselný údaj uvedený v podpoli $a se týká věkového stupně, pro který by dokument mohl být zajímavý a generuje se návěští Věkové určení:

2 - Stupeň vzdělání - udává, že číselný údaj uvedený v podpoli $a se týká vhodného stupně vzdělání a generuje se návěští Stupeň vzdělání:

3 - Specifické určení - udává, že v podpoli $a je uvedeno specifické čtenářské určení a generuje se návěští Určeno zvláště pro:

4 - Motivace - udává, že v podpoli $a je uvedena úroveň motivace a/nebo zájmu čtenáře a generuje se návěští Úroveň motivace:

8 - Návěští se negeneruje

Druhý indikátor
Není definován, pozice je prázdná (#).

Seznam polí:

$a - Text poznámky
$b - Zdroj - jméno nebo zkratka instituce, která stanovila čtenářské určení.
$3 - Bližší určení dokumentu
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top