520 Resumé

Definice:

Toto pole obsahuje neformalizovanou poznámku, která uvádí informace o rozsahu a obsahu popisované jednotky. Může se jednat o resumé, anotace, předmět, výtah nebo jen fráze popisující dokument.

Indikátory:

První indikátor (Indikátor návěští)
# - Resumé
0 - Předmět
1 - Recenze
2 - Anotace
3 - Abstrakt
8 - Návěští se negeneruje

Druhý indikátor
Není definován, pozice je prázdná (#).

Seznam polí:

$a - Text poznámky - pokud není požadována rozdílná úroveň v množství uváděných informací, obsahuje podpole $a celý text poznámky. Je-li požadována rozdílná úroveň, uvádí se v podpoli $a krátké resumé a doplňující údaje jsou uvedeny v podpoli $b.
$b - Rozšířený text poznámky
$u - Adresa elektronického zdroje
$3 - Bližší určení dokumentu
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top