510 Citace a odkazy k dílu

Definice:

Toto pole obsahuje poznámku o citacích a odkazech na popisnou jednotku či o recenzi popisné jednotky. Používá se na specifikování zdroje, kde je jednotka citována či recenzována. Konkrétní text publikovaného popisu se neuvádí v poli 510, ale spíše v poli 520 Resumé atd.

Poznámka v poli 510 se používá také pro rejstříky a/nebo citace uvedené v jiných dokumentech než v popisované jednotce. Změní-li se název zdroje rejstříků, abstrakt, recenzí atd., používá se pro každý název opakovaný výskyt pole 510.

Pole 510 je opakovatelné, pokud je citován více než jeden pramen.

Indikátory:

První indikátor (Rozsah pokrytí a lokace citací)
0 - Bez upřesnění - pokrytí není specifikováno.
1 - Úplná indexace - všechny články a/nebo všechna čísla uvedených ročníků časopisu jsou indexovány a odkazovány.
2 - Selektivní indexace - referátová a indexační služba neobsahuje odkazy na všechny články v periodiku.
3 - Lokace citace neuvedena
4 - Lokace citace uvedena

Druhý indikátor
Není definován, pozice je prázdná (#).

Seznam polí:

$a - Název zdroje - podpole obsahuje název zdroje, ve kterém se odkaz nebo citace vyskytuje, ale nikoliv jméno organizace nebo společnosti.
$b - Pokrytí zdroje - data a/nebo označení svazků seriálu, které jsou referátovou a indexační službou pokryty.
$c - Lokace ve zdroji
$x - ISSN
$3 - Bližší určení dokumentu
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top