505 Formalizovaná poznámka k obsahu

Definice:

Toto pole obsahuje poznámku označující obsah popisné jednotky. Informace o obsahu lze zapsat buď na úrovni základní nebo rozšířené. Poznámka k obsahu obvykle obsahuje názvy samostatných děl nebo částí popisované jednotky a může také obsahovat jim příslušné údaje o odpovědnosti. Dále může být přítomno také označení svazku, naopak označení kapitol se neuvádí.

Indikátory:

První indikátor (Úplnost zápisu obsahu)
0 - Úplný obsah - do poznámky se uvádí celý obsah.
1 - Neúplný obsah - do poznámky se neuvádí úplný obsah, protože nejsou dostupné všechny části vícedílné popisné jednotky (buď ještě nebyly publikovány nebo zatím nebyly získány katalogizační agenturou).
2 - Částečný obsah - poznámka uvádí pouze vybrané části popisné jednotky.
8 - Návěští se negeneruje.

Druhý indikátor (Forma zápisu obsahu)
# - Základní - všechny informace jsou zapsány v jediném výskytu podpole $a.
0 - Rozšířená - poznámka k obsahu je podrobně rozepsána do opakovaných výskytů definovaných podpolí, jiných než podpole $a.

Seznam polí:

$a - Text poznámky - do tohoto podpole se vyplňuje formalizovaný text poznámky (úplný/neúplný/částečný), a to v případě, že je pozice druhého indikátoru prázdná (#). Text poznámky může obsahovat názvy, údaje o odpovědnosti, označení částí atd.

$g - Doplňující údaje - do tohoto podpole jsou vyplňovány další informace, jiné než název či údaj o odpovědnosti, zapsané v poznámce v rozšířené formě (hodnota druhého indikátoru je 0). Může obsahovat označení svazku, části, stránkování či další informace o rozsahu.

$r - Údaj o odpovědnosti - obsahem je údaj o odpovědnosti za stať či část, zapsanou v poznámce v rozšířené formě. Jako uvedený autor může být osobní jméno či jméno korporace.

$t - Název - obsahuje název, zapsaný v poznámce v rozšířené formě.

$u - Adresa elektronického zdroje - jedná se o el. adresu (např. URL), poskytující údaje o elektronickém zpřístupnění ve standardní formě.

$6 - Propojení polí v jiném písmu

$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top