502 Poznámka o disertaci

Definice:

Do tohoto pole se dává poznámka o druhu akademické disertace nebo tezí a instituci, kde je disertace předkládána. Může také obsahovat vědeckou hodnost, kvůli níž je práce předkládána, a rok obhajoby. Další poznámky, označující vztah mezi popisovanou jednotkou a autorovou disertací či tezemi, se uvádějí v poli 500 Všeobecná poznámka.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány.

Seznam polí:

$a - Text poznámky
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top