501 Poznámka Společně s:

Definice:

Toto pole obsahuje poznámku o tom, že popisovaná jednotka obsahuje již v době zveřejnění více než jedno dílo. Tato díla mají vlastní významné názvy.

Pole lze použít i k popisu původně samostatných děl, která byla dodatečně svázána. V takovém případě musí podpole $5 obsahovat kód instituce MARC, ke které se pole vztahuje.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány.

Seznam polí:

$a - Text poznámky - podpole obsahuje celý text poznámky vč. úvodní fráze (např. Vydáno s:)
$5 - Kód instituce MARC
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top