490 Údaje o edici (neselekční)

Definice:

Pole obsahuje údaj o edici, pro kterou se nevytváří vedlejší záhlaví či která se formou vedlejšího záhlaví liší od formy prezentované jako údaj o edici. Pole 490 se nepoužívá jako vedlejší záhlaví pro edici. Pokud se pole 490 použije a vedlejší záhlaví pro edici je požadováno, v bibliografickém záznamu se vyplňuje údaj o edici (pole 490) a související pole pro vedlejší záhlaví pro edici (pole 800-830). Pole se používá vždy, když údaje o edici obsahují jako nedílnou součást názvu svazek (svazky) nebo datum (data) vydání.

Indikátory:

První indikátor (Indikátor vedlejšího záhlaví)
0 - Vedlejší záhlaví se nevytváří
1 - Vytváří se záhlaví pro odlišnou formu názvu edice

Druhý indikátor
Není definován, pozice je prázdná (#).

Seznam polí:

$a - Údaj o edici - podpole obsahuje název edice, ale může také obsahovat údaj o zodpovědnosti, další názvovou informaci, data nebo čísla svazku, která se vyskytují jako část názvu nebo která mu předcházejí.
$l - Signatura Library of Congress
$v - Označení svazku/pořadí
$x - Mezinárodní standardní číslo (ISSN)
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top