440 Údaje o edici - název

Definice:

Edice (Series) je skupina samostatných publikací, které mají kromě svého hlavního názvu ještě společný název celku a obvykle jsou graficky shodně upraveny. Jednotlivé publikace mohou, ale nemusí být číslovány. Také obvykle najdete uvnitř soupis publikací, které patří do této edice.

Indikátory:

První indikátor
Není definován, pozice je prázdná (#).

Druhý indikátor (Vyloučení znaku)
0-9 - Počet vyloučených znaků

Seznam polí:

$a - Název - hlavní název edice.
$n - Číslo části/sekce díla - číslo subedice uvedené v názvu edice.
$p - Název části/sekce díla - název subedice uvedené v názvu edice.
$v - Označení svazku/pořadí - pořadové číslo dokumentu uvnitř edice vč. standardizované zkratky výrazu, který charakterizuje označení svazku.
$x - Mezinárodní standardní číslo seriálu (ISSN)

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top