321 Předcházející periodicita

Definice:

Pole obsahuje předcházející frekvenci vydávání popisné jednotky nebo jejího dodatku. Pole se používá pouze tehdy, je-li v poli 310 (Současná periodicita) uvedena současná periodicita.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány

Seznam polí:

$a - Předcházející periodicita - obsahuje úplný údaj o předcházející frekvenci vydávání.
$b - Data označující předcházející periodicitu - obsahuje označení předcházející periodicity.
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top