310 Současná periodicita

Definice:

Pole obsahuje současnou periodicitu popisné jednotky nebo jejího dodatku. V záznamech, jejichž součástí je pole 008 (Pole pevné délky) nebo pole 006 (Pole pevné délky - Další fyzické vlastnosti) v konfiguraci pro seriály, údaje v poli 362 se vztahují ke kódovaným údajům v 008/18 (006/01) (Periodicita) a 008/19 (006/02) (Pravidelnost). Údaj (údaje) o současné periodicitě se uvádí (uvádějí), pokud počáteční údaj o současné periodicitě není shodný s počátečním datem vydání. Pokud vydávání popisované jednotky bylo ukončeno, údaj o současné periodicitě se uzavře, ale zůstane součástí pole 310.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány

Seznam polí:

$a - Současná periodicita - obsahuje úplný údaj o současné frekvenci vydávání.
$b - Data označující současnou periodicitu - uvádí počáteční datum současné periodicity, pokud se toto datum liší od počátečního data vydání a pokud je v poli 321 uvedena předcházející periodicita.
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top