260 Nakladatelské údaje

Definice:

Toto pole obsahuje nakladatelské údaje: místo vydání, nakladatel a rok vydání. U nezveřejněných materiálů se uvádí pouze rok vydání. Celé pole je opakovatelné u více nakladatelů a míst vydání.

Indikátory:

První indikátor (Pořadí nakladatelských údajů)
# - Neuvádí se - tato hodnota se používá tehdy, je-li dokument katalogizován poprvé, a nedošlo tedy k žádným změnám nakladatele. Monografické dílo je vydáno kompletní a ukončené, nedojde již ke změnám nakladatele tohoto vydání.
2 - Dočasný nakladatel - používá se v případě, kdy se nakladatelé či místa vydání mění.
3 - Současný nakladatel - používá se v případě, kdy se nakladatel nebo místo vydání spojené s nakladatelem změnilo.

Seznam polí:

$a - Místo vydání
$b - Jméno nakladatele
$c - Datum vydání

260 $a Místo vydání

Definice:

Město, kde je dokument vydán, nebo z něhož je distribuován.

Způsob zápisu:

  • Zapište v takové formě, v jaké se vyskytuje v prameni popisu. Je možno vynechat pouze předložku, pokud tím nebudou zkresleny pádové koncovky.
  • Pokud jsou v popisné jednotce uvedena dvě nebo více míst, v nichž má nakladatel, distributor atd. sídlo, uveďte v opakovaném podpoli všechna místa.
  • Pokud nelze uvést žádné, ani pravděpodobné místo, uvedte s.l. (sine loco – bez místa).
  • Pokud je uvedeno v dokumentu více nakladatelů - opakujte celé pole.

Příklady:

V dokumentu uvedeno/Zápis
á Paris –> Paris
v Praze –> v Praze
London, Paris, Praha 1.výskyt –> London , 2.výskyt –> Paris , 3.výskyt –> Praha

Poznámky:
Pramen popisu: Titulní stránka, ostatní preliminária a tiráž
Závaznost: Povinný

260 $b Jméno nakladatele

Definice:

Jméno nakladatele, vydavatele či distributora.

Způsob zápisu:

Uveďte jméno nakladatele, vydavatele, distributora atd. v nejkratší srozumitelné a mezinárodně identifikovatelné formě.

Jméno nakladatele lze zkrátit:

–> Vynecháním úvodního členu
–> Vynecháním výrazu jako “incorporated” nebo “limited”
–> Vynecháním slov či frází, které označují funkci nakladatele
–> Vynecháním slova, které označuje obchodní charakter organizace
–> S výjimkou případu, kdy dva nebo více nakladatelů mají stejná příjmení, lze vynechat křestní jména

Nezkracujte:

  • Nevynechávejte další příjmení
  • Pokud má popisná jednotka dva nebo více nakladatelů, opakujte pole
  • Pokud je jméno nakladatele, distributora atd. neznámé, uveďte s.n. (sine nomine – bez jména)

Příklady:

V dokumentu uvedeno/Zápis

The Canadian Record –> Canadian Record
Artabras, Inc. –> Artabras
Binford and Mort, Publishers –> Binford and Mort
Macmillan Publishing Co.,Inc –> Macmillan
Thomas Y. Crowell Co., Inc –> Crowell
Macmillan, Artabras, Orbis, Crowell 1. výskyt: Macmillan , 2. výskyt: Orbis , 3. výskyt: Artabras

Poznámky:
Pramen popisu: Titulní stránka, ostatní preliminária a tiráž
Závaznost: Povinný

260 $c Datum vydání

Definice:

Přesné nebo přibližné datum vydání publikace, copyrightu nebo datum výroby. U nepublikovaných děl uveďte datum vytvoření díla.

Způsob zápisu:

  • Uveďte datum (rok vydání) v arabských číslicích.
  • Pokud datum vydání, distribuce atd. není známé, zapište datum copyrightu nebo datum výroby, případně uveďte přibližné datum vydání.
  • U opakování polí, uveďte datum vydání v posledním opakování.

Příklady:

Zápis/Význam

1995 datum vydání
c1997 datum copyrightu
1967 printing vytišteno
/1971 nebo 1972/ - buď rok … nebo rok …
/1969?/ nebo /ca1960/ - přibližný rok
/197-/ - určité desetiletí
/197-?/ - pravděpodobné desetiletí
/18–/ určité století
/18–?/ pravděpodobné století

Poznámky:
Pramen popisu: Titulní stránka, ostatní preliminária a tiráž, příp. příručková literatura
Závaznost: Povinný

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top