255 Matematické údaje - kartografické dokumenty

Definice:

Toto pole obsahuje matematické údaje týkající se kartografických dokumentů, tj. údaje o měřítku, zobrazení a/nebo souřadnicích atd. Hvězdné mapy - mohou být uvedeny též údaje o zónách, deklinaci a/nebo rektascenzi a/nebo ekvinokciu. Matematické údaje uvedené v tomto poli mohou být uvedeny též v kódované podobě v poli 034 Kódované kartografické matematické údaje.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány.

Seznam polí:

$a - Údaj o měřítku
$b - Údaj o kartografickém zobrazení
$c - Údaj o souřadnicích - uvádí se v pořadí nejzápadnější délka, nejvýchodnější délka, nejsevernější šířka a nejjižnější šířka.
$d - Údaj o zónách hvězdných map
$e - Údaj o ekvinokciu
$f - Polygonový pořad vetknutý nebo volný
$g - Polygonový pořad uzavřený
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top