250 Údaje o vydání

Definice: Slovo, slovní spojení či skupina znaků uvádějící, že daná popisná jednotka patří k určitému vydání. Tento výraz obsahuje, buď slovo “vydání”, nebo jeho ekvivalent v jiném jazyce spolu s pořadovým číslem.

Indikátory:

Nejsou definovány.

Seznam polí:

$a - Označení vydání
$b - Další údaje o vydání

250 $a Označení vydání

Definice:

Podpole obsahuje označení vydání, které obvykle tvoří číselné a abecední znaky a doplňující slova. Pokud se vyskytuje označení vydání ve více jazycích, tak se v podpoli $a uvádí pouze první označení.

Způsob zápisu:

  • Zapište označení v jazyce dokumentu a ve stejném pořadí jak je uvedeno v pramenech popisu.
  • Mohou se používat standardní zkratky.
  • Jiné číslice než arabské, případně číslovky slovně vyjádřené se nahrazují arabskými číslicemi.

Příklady:

250 ## $a2. vyd.
250 ## $a2nd ed.

Poznámky:
Pramen popisu: Titulní list, rub titulního listu, tiráž
Závaznost: Povinný

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top