246 Variantní názvy

Definice:

Pole obsahuje variantní formy názvu popisné jednotky, ať jsou uvedeny v popisné jednotce či nikoli. Tyto variantní názvy se zapisují do pole 246 pouze tehdy, pokud se podstatně liší od názvu v poli 245 a pokud významně přispívají k identifikaci popisné jednotky.

U popisných jednotek, obsahujících jednotlivá díla bez společného názvu, se pole 246 používá pouze pro varianty názvu zvoleného za název hlavní, tj. obvykle názvu prvního díla uvedeného v hlavním prameni popisu. Varianty názvů ostatních děl se zapisují v poli 740 nebo v jednom z dalších polí 7XX.

Indikátory:

První indikátor (Poznámka/vedlejší záhlaví)
0 - Generuje se poznámka, negeneruje se vedlejší záhlaví
1 - Generuje se poznámka, generuje se vedlejší záhlaví
2 - Negeneruje se poznámka, negeneruje se vedlejší záhlaví
3 - Negeneruje se poznámka, generuje se vedlejší záhlaví

Druhý indikátor (Typ názvu)
# - Typ názvu není specifikován
0 - Část názvu/název části
1 - Souběžný název (tj. název v jiném jazyce, pro který je požadováno zpřístupnění nebo vedlejší záhlaví).
2 - Rozlišovací název - je zvláštní název uváděný jako doplňující název k vlastním názvům jednotlivých svazků/sešitů popisné jednotky.
3 - Další varianty názvy - název uvedený v poli 246 je další název popisné jednotky, pro který nebyla vhodná jiná hodnota druhého indikátoru a podpole $i nebylo vhodné pro daný příliš specifický text.
4 - Obálkový název - název vytištěný na originální obálce publikace nebo zapsaný či vytištěný na nakladatelské vazbě. Hodnota 4 se používá pouze tehdy, pokud obálka není hlavním pramenem popisu.
5 - Název na doplňkové titulní stránce
6 - Hlavičkový název - bývá vytištěn v úvodu první stránky textu.
7 - Živé záhlaví - název vytištěný v hlavě nebo patě každé stránky publikace.
8 - Hřbetní název

Seznam polí:

$a - Hlavní název/zkrácený název
$b - Další část údajů o názvu
$f - Datum nebo označení pořadí
$g - Další různé informace
$h - Obecné označení druhu dokumentu
$i - Text návěští poznámky
$n - Číslo části/sekce díla
$p - Název části/sekce díla
$5 - Kód instituce
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Detailní popis podpolí $a, $b, $n, $p vč. příkladů jsou uvedeny v oddíle 245 Údaje o názvu

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top