245 Údaje o názvu

Definice:

Pole obsahuje oblast údajů o názvu a odpovědnosti. Pole pro údaje o názvu se skládá z hlavního názvu, může také obsahovat obecné označení druhu dokumentu, další údaje o názvu, další údaje z titulní stránky a údaje o odpovědnosti. Hlavní název může obsahovat stručný název a alternativní název, číselné označení části a název části.

U smíšených dokumentů je údaj o názvu definován jako název, pod kterým je materiál znám/prezentován.

Indikátory:

První indikátor
0 - Vedlejší záhlaví se nevytváří
1 - Vedlejší záhlaví se vytváří

Druhý indikátor (vyloučení znaků z řazení)
0-9 - Počet vyloučených znaků

Seznam polí:
$a - Název
$b - Další údaje o názvu
$c - Údaj o odpovědnosti
$h - Obecné označení druhu dokumentu
$n - Číslo označení části/sekce díla
$p - Název části/sekce

245 $a Název

Definice:

Název publikace ve formě vyskytující se na titulní stránce nebo na její náhradě. Podpole obsahuje hlavní název a alternativní název, s výjimkou číselného označení či názvu části.

Způsob zápisu:

 • Zapište hlavní název přesně, pokud jde o stylistické znění, pořadí a pravopis jak je uveden v dokumentu. Psaní velkých písmen odpovídá obvyklým zvyklostem jazyka, ve kterém je uveden název díla.
 • Zkracování - zkracujte dlouhý název pouze tehdy, nedojde-li ke ztrátě podstatné informace.
 • Nikdy nevynechávejte žádné z pěti prvních slov názvu. Výpustku označte znakem pro vynechání “…”.
 • Vícejazyčné názvy – uvádějte jako hlavní ten, který je v jazyce dokumentu. Nejde-li to určit, uvádějte do tohoto podpole první nebo zvýrazněný titul. Ostatní názvy zapište v podpoli souběžný název.
 • Vícesvazková díla – uvádějte zde souborný název.
 • V jednom svazku více prací jednoho autora se společným názvem - uveďte společný název.
 • Jednotlivé práce můžete uvést v podpoli “Poznámka k obsahu”.
 • V jednom svazku více prací jednoho autora bez společného názvu (žádný název není zvýrazněn) - opakujte podpole pro každý název.

Příklady:

Na titulní stránce je uvedeno: Česko-anglický slovník. Czech-English Dictionary
Zápis: Česko-anglický slovník

Na titulní stránce je uvedeno: Knížka Ferdy Mravence. Ferda Mravenec, Ferda Mravenec v cizích službách
Zápis: Knížka Ferdy Mravence Kniha obsahuje dvě práce od B. Němcové – Pan učitel a Pohorská vesnice 1. výskyt: Pan učitel 2. výskyt: Pohorská vesnice

Poznámky:
Pramen popisu: Titulní stránka
Závaznost: Povinný

245 $b Další údaje o názvu

Definice:

Do tohoto podpole patří souběžné názvy, další názvy následující za názvem a podnázev (další názvová informace). Podpole je neopakovatelné.

Způsob zápisu:

 • Zapište přesně, pokud jde o znění jak je uvedeno v hlavním prameni popisu.
 • Zapište první písmeno malé.
 • Pokud je podnázev příliš dlouhý, je možno jej zkrátit.
 • Před souběžný název zapište rovnítko =
 • Pokud podnázev chybí a hlavní název potřebuje vysvětlení – uveďte umělý podnázev do hranatých závorek.

Příklady:

V monografii s názvem: Internet – ekonomické, marketingové a finanční aplikace je na titulním listě uvedeno menším písmem Strategie vyhledávání a prezentace Zápis: strategie vyhledávání a prezentace

Poznámky:
Pramen popisu: Titulní stránka
Závaznost: Povinný

245 $c Údaj o odpovědnosti

Definice:

Věta převzatá z titulního listu, která obsahuje informace o autorské odpovědnosti za vznik popisovaného díla. Podpole je neopakovatelné.

Způsob zápisu:

 • Zapisuje se přesně tak, jak je uvedeno v hlavním prameni popisu.
 • Pokud údaj o odpovědnosti není uveden ve větě - zapište autory bez inverze a oddělte je čárkou.
 • Dokument s více než třemi osobami či korporacemi se stejnou rolí – zapište pouze první osobu s dodatkem “… /et al./” nebo “… /a kol./“.
 • Pokud žádný údaj o odpovědnosti není v popisné jednotce výrazně uveden, žádný nevytvářejte ani nevyhledávejte v obsahu dokumentu.

Příklady:

Na titulních listech je uvedeno:
Napsal A. Jirásek
Alois Jirásek
Napsal kolektiv pod redakcí V. Nováka
V. Novák a kol.
Zápis: Zapište přesně tak, jak je uvedeno.

Na titulním listu je uvedeno: Václav Novák Jan Slovák
Zápis: Václav Novák, Jan Slovák

Na titulním listu je uvedeno: Napsali: Jan Vojta, Emil Stracha, Josef Hloh a F. Jíra
Zápis: Napsali: Jan Vojta … /et al./

Na titulním listu je uvedeno: Napsala B. Němcova a ilustroval Fr. Horník
Zápis: Napsala B. Němcová a ilustroval Fr. Horník

Na titulním listu je uvedeno: Napsala B. Němcová. Ilustroval Fr. Horník
Zápis: Napsala B. Němcová; Ilustroval Fr. Horník

Poznámky:
Pramen popisu: Titulní stránka
Závaznost: Povinný

245 $n Číslo označení části/sekce díla

Definice:

Označení a číslo části nebo dílu u vícesvazkových publikací. Podpole není opakovatelné.

Způsob zápisu:

 • Zapisuje se v jazyce dokumentu.
 • Návěští (volume, číslo, numero) může být zkráceno, je-li zkratka srozumitelná a všeobecně používaná.
 • Není-li označení druhu dokumentu uvedeno, může se doplnit do hranatých závorek.
 • Pořadí částí se zapisuje arabskými číslicemi, má-li nečíselnou podobu, zapisuje se ve formě uvedené na dokumentu.

Příklady:

V dokumentu uvedeno/Zápis
Díl I.–> Díl 1.
Volume 1.–> Vol.1
544/92 –> /No./ 544/92
A-C –> A-C

Poznámky:
Pramen popisu: Titulní stránka
Závaznost: Povinný

245 $p Název části/sekce

Definice:

Název části (volumu, svazku, dílu) vícesvazkového dokumentu.

Způsob zápisu:

Zapište ve tvaru, jazyce a pravopisu, jak je uvedeno v hlavním prameni popisu.

Poznámky:
Pramen popisu: Titulní stránka
Závaznost: Povinný

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top