240 Unifikovaný název

Definice:

Pole obsahuje unifikovaný název pro dílo, pokud bibliografický záznam též obsahuje pole 100 (Hlavní záhlaví - osobní jméno) nebo pole 110 (Hlavní záhlaví - jméno korporace), nebo pole 111 (Hlavní záhlaví - jméno akce). Unifikovaný název se používá, pokud se dílo vyskytuje pod různými názvy. Nezbytný je také tehdy, pokud byl k prezentaci díla zvolen zvláštní specifický název. Katalogizační pravidla předepisují použití tohoto pole také v případě, pokud je nutné sjednotit názvy s různými doplňky či výpustkami. Název nesmí být aktuálně měněn případ od případu či s ohledem na novější vydání díla. Název, který je uveden v katalogizovaném díle, se zapisuje v poli 245 (Údaje o názvu). Pole 240 se nepoužívá, pokud je v záznamu přítomno pole 130 (Hlavní záhlaví - unifikovaný název).

Indikátory:

První indikátor (Unifikovaný název se tiskne nebo zobrazuje)
0 - Název se netiskne ani nezobrazuje
1 - Název se tiskne nebo zobrazuje

Druhý indikátor (Vyloučení znaků z řazení)
0-9 - Počet vyloučených znaků

Seznam polí:
$a - Unifikovaný název
$d - Datum podpisu smlouvy
$f - Data související s dílem
$g - Další různé informace
$h - Obecné označení druhu dokumentu
$k - Podzáhlaví pro formu
$l - Jazyk díla
$m - Obsazení (hudebního díla)
$n - Číslo části/sekce díla
$o - Údaj o aranžmá (hudební díla)
$p - Název části/sekce díla
$r - Tónina (hudební díla)
$s - Verze
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top