210 Zkrácený název

Definice:

Pole obsahuje název popisné jednotky, zkrácený pro potřeby indexace nebo identifikace. Zkrácený klíčový název doplňují centra ISSN, je odvozen z klíčového názvu (pole 222). Další zkrácené názvy jsou doplňovány katalogizačními agenturami, a to včetně názvů vzniklých při tvorbě abstrakt či indexace. Zkrácený název může být vytvořen katalogizační agenturou jako náhrada v příslušném poli nebo i pro jednotlivý název.

Indikátory:

První indikátor (Vedlejší názvové záhlaví)
0 - Vedlejší záhlaví se negeneruje
1 - Vedlejší záhlaví se generuje

Druhý indikátor (Typ názvu)
# - Zkrácený klíčový název (Zkrácený název je odvozen z názvu v poli 222)
0 - Jiný zkrácený název

Seznam polí:
$a - Zkrácený název
$b - Kvalifikátor
$2 - Zdroj záhlaví nebo termínu
$6 - Propojení polí v jiném písmu
$8 - Propojení souvisejících polí

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top