130 Hlavní záhlaví - unifikovaný název

Definice:

Pole obsahuje unifikovaný název použitý jako hlavní záhlaví. Hlavní záhlaví pro unifikovaný název se používá, pokud se dílo popisuje přímo pod názvem, nebo pokud se dílo vyskytuje pod různými názvy; nezbytný je také tehdy, pokud byl k prezentaci díla zvolen dílčí název.

Indikátory:

První indikátor (Vedlejší názvové záhlaví)
0-9 - Počet vyloučených znaků

Druhý indikátor
Není definován, pozice je prázdná (#).

Seznam polí:
$a - Unifikovaný název
$f - Data související s dílem
$h - Obecné označení druhu dokumentu
$l - Jazyk díla
$n - Číslo části/sekce díla
$p - Název části/sekce díla
$t - Název díla

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top