111 Hlavní záhlaví - jména akcí

Definice:

Pole obsahuje jméno akce nebo konference použité jako hlavní záhlaví. Podle katalogizačních pravidel se hlavní záhlaví pro jméno akce vytváří pro sborníky či zprávy z konferencí atd.

Jména akcí, zapisovaná v podřízeném vztahu ke korporaci a používaná jako hlavní záhlaví, se zapisují v poli 110.

Indikátory:

První indikátor (Indikátor formy)
0 - Invertovaná forma jména
1 - Jméno jurisdikce
2 - Jméno v přímém pořadí

Druhý indikátor
Není definován, pozice je prázdná (#).

Seznam polí:

$a - Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek
$c - Místo konání akce
$d - Datum konání akce
$n - Číslo části/sekce/akce

111 $a Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek

Definice:

Část jména, která se používá jako pořadatel záhlaví. Může to být název akce nebo geografické jméno státního celku (jurisdikce). Součástí tohoto pole je kvalifikátor v kulatých závorkách. Úvodní členy se vynechávají.

Příklady:

Knihovny současnosti –> 111 2# $aKnihovny současnosti
Zimní olympijské hry –> 111 2# $aZimní olympijské hry
Seville $qExposición Ibero-Americana –> 111 1# $aSeville.$qExposición Ibero-Americana, $d1929-1930

111 $c Místo konání akce

Definice:

Podpole obsahuje místo konání akce (konference, semináře, kongresu, shromáždění), jestliže není součástí názvu akce ve vstupním prvku. Uveďte ho zejména vždy, jestliže budete podle něho vyhledávat. Je možno uvádět město či instituci. Pod pojmem instituce jsou míněny organizace jako jsou školy, knihovny, muzea, nemocnice atd. Hotel nebo jiné podobné místo zasedání se za instituci nepovažuje.

Způsob zápisu:

Uveďte geografické jméno města. Uveďte název instituce v 1. pádě v jazyce a formě, ve které se tento údaj vyskytuje v katalogizované jednotce. Pokud se akce koná na více místech, zapište všechna do jednoho podpole.

Příklady: New Orleans, La
Saratovskij universitet
Dhenandoah National Park

111 $d Datum konání akce

Definice:

Prakticky se uvádí pouze rok nebo roky, kdy konference byla pořádána. Bližší datum připojte pouze v případě, že v jednom roce se konalo více konferencí stejného jména.

Příklady:

111 2# $aZimní olympijské hry $d(2010 :$cVancouver, Kanada)

111 $n Číslo části/sekce/akce

Definice:

Podpole obsahuje číselné označení akce, která se zapisuje pod jménem akce.

Způsob zápisu:

Uvádějte řadovou číslovku a ostatní údaje v jazyce dokumentu.

Příklady:

3rd nebo 3.

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top