110 Hlavní záhlaví - jméno korporace (instituce)

Definice:

Pole obsahuje ve formě hesla (autorizované podobě) pojmenování korporace, která se považuje za subjekt mající hlavní odpovědnost za vznik díla. Nesmí být současně vyplněno pole Hlavní autor.

Korporace je organizace nebo skupina osob, identifikovaná svým jménem, která jedná jako celek. Typickým příkladem korporací jsou asociace, instituce, obchodní firmy, nevýdělečné podniky, vlády, státní instituce, projekty, náboženské instituce, konference. Považujte ad hoc události (jako sportovní soutěže, výstavy, expedice, veletrhy a festivaly) a plavidla (lodě, kosmické lodě) za korporace.

Indikátory:

První indikátor
0 - invertovaná forma jména
1 - jméno jurisdikce
2 - jméno v přímém pořadí

Druhý indikátor
Není definován, pozice je prázdná (#).

Seznam polí:

$a - Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek
$b - Podřízená složka
$c - Místo konání akce
$d - Datum konání akce nebo podpisu smlouvy
$g - Další různé informace
$n - Číslo části/sekce/akce

110 $a Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek

Definice:

Část jména, která se používá jako pořadatel záhlaví. Může to být název instituce, nebo geografické jméno státního celku (jurisdikce).

Způsob zápisu:

  • Název instituce - zapište u děl administrativního charakteru, správních předpisů, soudních řádů, náboženských zákonů, liturgických děl.
  • Podřízená složka korporace - pokud je za dílo odpovědná podřízená složka korporace, která je výrazně uvedena v dokumentu - zapište tuto složku. Pokud odpovědnost podřízené složky není uvedena výrazně nebo není uvedena v hlavním prameni popisu – vytvořte údaj pro mateřskou (nadřízenou) instituci.
  • U názvů církví a náboženských řádů použijte nejznámější formu jména v češtině.
  • U obecně pojmenovaných zasedání korporace – název korporace.
  • Název státního celku, území, kde korporace působí - uvádějte u právnických, vládních dokumentů, ústav, chart, smluv, děl státních činitelů, zákonodárných orgánů, ústavodárných shromáždění, ozbrojených sil a velvyslanectví. Zapište geografické jméno státu či území podle pravidel AACR2.

Příklady:

Library of Congress -> Library of Congress
Ordro Fratrum Minorum -> Františkáni
Society of American Foresters. -> Meeting Society of American Foresters a do údaje “Podheslo”: Meeting
Česká republika -> Česká republika

110 $b Podřízená složka

Definice:

Pojmenování nižší hierarchické úrovně, jestliže má korporace hierarchickou strukturu. Jestliže bylo vstupním prvkem geografické jméno, pak v tomto poli se uvádí název korporace. Pole zahrnuje prvek přidaný katalogizátorem (kvalifikátor).

Způsob zápisu:

Zapište název korporace v podřízeném vztahu ke korporaci, kterou jste uvedli jako “Vstupní prvek”. Vynechejte v podheslu jméno nebo zkratku státního/správního celku, pokud je uvedeno ve vstupním prvku a jeho nepřítomnost nevede ke zkreslení. Opakujte podpole v případě, že instituce má hierarchickou strukturu.

Ministerstva, zákonodárný orgán, soud, hlavní úřad ozbrojených sil, hlava státu, velvyslanectví - uveďte v češtině.

Příklady:

$a Univerzita Karlova -> $b Filozofická fakulta
$a Kanada -> $b Agriculture Canada
$a Univerzita Karlova -> $b 1. výskyt: Filozofická fakulta 2. výskyt: Ústav informačních studií a knihovnictví
$a Česká republika -> $b Prezident (1940-1948 : Beneš)

110 $c Místo konání akce

Definice:

Místo konání akce (konference, semináře, kongresu, shromáždění), jestliže není součástí názvu akce ve vstupním prvku. Uveďte ho zejména vždy, jestliže budete podle něho vyhledávat. Je možno uvádět město či instituci. Pod pojmem instituce jsou míněny organizace jako jsou školy, knihovny, muzea, nemocnice atd. Hotel nebo jiné podobné místo zasedání se za instituci nepovažuje.

Způsob zápisu:

Uveďte geografické jméno města. Uveďte název instituce v 1. pádě v jazyce a formě, ve které se tento údaj vyskytuje v katalogizované jednotce.

Příklady:

New Orleans, La
Saratovskij universitet
Dhenandoah National Park

110 $d Datum konání akce nebo datum podpisu smlouvy

Definice:

Prakticky se uvádí pouze rok nebo roky, kdy konference byla pořádána nebo smlouva podepsána. Bližší datum připojte pouze v případě, že v jednom roce se konalo více konferencí stejného jména.

Příklady:

1866 –> 110 2# $aCatholic Church.$bPlenary Council of Baltimore $n(2nd: $d1866)
1995-1996 –> 110 2# $ainternational Labour Organisation.$bEuropean Regional Conference $n(2nd :$d1995-1996 :$cGeneva, Switzerland)

110 $n Číslo části/sekce/akce

Definice:

Podpole obsahuje číselné označení akce, která se zapisuje pod jménem korporace. Dále se zapisuje číselná posloupnost díla a členitější číslování se zapisuje do jednoho pole a části se oddělují čárkou.

Způsob zápisu:

Uvádějte řadovou číslovku a ostatní údaje v jazyce dokumentu.

Příklady:

3rd nebo 3. Part 1, Supplement A, Book 2. 110 1# $aUnited States.$bCongress $n(97th, 2nd session :$d1982).$bHouse.

Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

Top